DDH- vývinová dysplázia bedrového kĺbu

    Vývinová dysplázia bedrového kĺbu znamená pri vývine vzniknutú odchylku tvaru bedrového kĺbu, ktorá následne vplýva na jeho funkciu v negatívnom slova zmysle. Základom pochopenia tohto ochorenia je, že bedrový kĺb rovnako ako dieťa sa vyvíja, čím je mladší tým rýchlejšie, v správnom prostredí sa nesprávny tvar bedrového kĺbu vie zmeniť tak, aby plnil svoju funkciu.

Čím skôr- tým lepšie

Čím skôr zachytíme anomáliu v tvare a vývine bedrového kĺbu (ďalej BK), tým máme lepšie možnosti a väčšiu pravdepodobnosť vyliečenia BK. Na čo najskoršie odhalenie nám slúži USG (ultrazvukové) vyšetrenie BK. Je to neinvazívne vyšetrenie, biologicky bez záťaže (to znamená, že neškodí Vášmu dieťaťu) na princípe odrazu zvukových vĺn.

Vyšetrenia sa má uskutočniť do veku 4. týždňa dieťaťa, na vyšetrenie Vás odosiela detský lekár. Vyšetrenie pri kľudnom dieťati trvá pár minút.

Cieľom vyšetrenia je zhodnotenie tvaru BK, pri odchylke od normy a od jej závažnosti lekár odporučí ďaľší postup-

liečba širokým balením, princípom tejto liečby je zabezpečiť postavenie v BK ako je zachytené na nižšie uvedenom obrázku, používajú sa k tomu ortopedické nohavičky na široké balenie, zakúpené v zdravotníckych pomôckach, alebo detských obchodoch. Pre účinnosť tejto liečby by malo byť dieťa balené 24 hod. denne. Dĺžku liečby určuje lekára, je to zhruba 3-6 mesiacov.

Obr.1. Široké balenie

 

Pri horšom náleze to znamená že BK sú dysplastické, ale ešte nie su vyklbené sú vhodnou liečebnou pomôckou Pavlíkové remence, ich princípom liečbe je containment BK- to znamená, že vytvárajú pre BK vhodné prostredie a pohybom končatín v remencoch stimulujú správny vývin BK. Pomôcka je geniálnym vynálezom českého ortopéda prof. Pavlíka, vďaka tejto pomôcke bolo vyliečených veľa detí, bez nutnosti akejkoľvek operácie.

Predpokladom pre správnu liečbu je však spolupráca a dôvera rodičov v liečbu. Pomôcka musí byť nasadená 24 hod. denne, končatiny musia zostať v lekárom nastvenej polohe, pri odchylke z tejto polohy, alebo nadmernom plači dieťaťa je nutné navštíviť Vášho lekára. Kontroly sú zo začiatku častejšie, pri nich sa kontroluje správne nastavenie remencov. Na obr.č 2 sú znázornené správne naložené Pavlíkové remence.

Obr. 2.

Pokiaľ je diagnóza včasne zachytená je liečba najúčinejšia z  vlastnej skúsenosti už hneď v prvých troch mesiacoch života dieťaťa. Za toto obdobie samozrejme aj v závislosti od nálezu, je možné dieťa vyliečiť.

Ako dôkaz slúži nižšie uvedený sonogram postupného zlepšovania, až uzdravenia BK, dôvera a spolupráca sa skutočne vyplatí.

Obr. 3.

 Na obrázku vidími ako sa hlava femuru (stehnovej kosti) dostáva do správneho- anatomického postavenia. Obrazne povedané "sa zanára do jamky BK" .

 

Obr. 4. RTG snímka panvy v predozadnej projekcii

    U starších detí, kde USG vyšetrenie BK už nie je možné previesť (pretože cez skostnatený model chrupavčitej kosti už nie je možné sonografhicky BK zobraziť) je nutné spraviť RTG vyšetrenie BK.

Na obr. 4. vidíme RTG snímku panvy so zle vyvinutým ľavým BK, oranžovými čiarami je skonštruovaný uhol striešky (tzv. AC uhol), tmavočervené kruhy predstavujú chrupavčité hlavy femurov, vľavo je patologický nález subluxácie až luxácie ľavého bedra. Správny uhol striešky a uloženie hlavy femuru je vpravo.

Liečba u starších detí je komplikovanejšia a často je následne nutná aj operačná liečba, snaha aj v tomto prípade je o repozíciu to zn. znovunapravenie vykĺbeného BK a jeho fixácia v sádrovej spike. V takomto prípade je dieťa nutné hospitalizovať a uspať, liečba môže trvať až niekoľko mesiacov. Ak nie je možné vykĺbenie napraviť je nutná operácia.

    Čím neskôr sa zachytí porucha vývinu BK tým je pravdepodobnejšia aj trvalá porucha funkcie BK. 

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok