Dolná končatina

    Dolnú končatinu z pohľadu anatómie definujeme ako súčasť pohybového aparátu, ktorá sa skladá zo segmentov- stehno, predkolenie a noha. Jednotlivé segmenty sú spojené hlavnými kĺbmi, ktoré umožňujú vzájomnú zmenu polohy a tým pohyb končatiny.

Dolné končatiny sú váhonosné. To znamená, že pokiaľ neležíme, nesedíme alebo nie sme v "bezváhovom stave" nesú celú našu hmotnosť a sú na ne kladené zvyšené mechanické nároky úmerne telesnej hmotnosti.

Ochorenia môžu postihovať jednotlivé systémové zložky dolných končatín- cievny, nervový systém, svalový, kostný, väzivový a kĺbový aparát a kožu.

V podkapitolach sa oboznámite s najčastejšími ochoreniami dolných končatín. 

Obr. Windsor, Royal Library
Circa: 1505