Artróza

        Artróza je degeneratívne ochorenie postihujúce kĺby na základe prirodzených zmien súvisiacich s opotrebovaním ich jednotlivých štruktúr, taktiež v dôsledku ich zmeny poranením alebo ochorením.

Z definície vyplýva, že artróza patrí k ontogenéze (k prirodzenému vývinu) kĺbu. Samozrejme postihuje najmä starších ľudí.
Jej dôsledkom sú:

  • bolesti kĺbov zo začiatku len pri pohybe, postupne aj kľudové
  • zhoršená mobilita, nárast telesnej hmotnosti, pridruženie iných ochorení
  • zhoršenie psychickej pohody a výkonnosti až depresie

Z toho vyplýva nutnosť prevencie a liečby v zmysle oddialenia jej prejavov, resp. spomalenia jej rozvoja.
Nástup bolestivého štádia artrózy je závislý od viacerých faktorov:

  • Od genetických a morfologických danností jedinca (niektorí jedinci sa stretávajú s prvými problémami v už v strednom veku, iný až v starobe )
  • Od nadmernej a nesprávnej záťaže pohybového aparátu
  • Od poškodenia a porušenia funkcie pohybového aparátu úrazom, ochorením, vrodenou alebo získanou deformitou, vadou

Najčastejšie sú postihnuté váhonosné kĺby- bedrové kĺby, kolená, členky, z osového skeletu facetové kĺby stavcov, menej často malé kĺby nôh, rúk, ramenné kĺby a lakťové.
Ľahké štádia artrózy je možné liečiť konzervatívne ( medikamenty, pohybová a fyzikálna liečba). Ťažké štádia operačne. Niekedy je nutná aj operačna liečba ľahších štádii ako snaha o oddialenie rozvoja ťažkej artrózy.

Obr.č.1 RTG obraz gonartrózy

Obr.č.2 RTG obraz coxartrózy

Obr.č.3 RTG obraz artrózy členka