Naražanie bedrového kĺbu- femoroacetabulárny impingement syndróm