Koleno

    Kolenný kĺb patrí k váhonosným kĺbom a svojou anatómiou je z nich najzložitejší. Vzhľadom k týmto charakteristikám patrí aj k najčastejšie poraneným kĺbom.

    Jeho funkciou sú pohyby v zmysle ohnutia a vystretia kĺbu a ľahkých rotačných pohybov. Patrí medzi dôležitý pohybový segment zabezpečujúci plynulú chôdzu. Skladá sa zo stehnovej (femur), holennej (tibia) a jablčkovej (patella) kosti, bližšie viď obrázok. Kolenný kĺb stabilizujú väzy- predný a zadný skrížený väz, postranné väzy. Menisky, ktoré su tvorené väzivovým tkanivom sú taktiež stabilizačnou a náraz tlmiacou štruktúrou kĺbu. Pre správnu funkciu kolena sú dôležité aj svaly a ich úpony stehna a predkolenia.

Obr. Kolenný kĺb

 

 

Video znázorňujúce pohyb v kolennom kĺbe