Tenisový lakeť- Epicondylitis radialis humeri

Je to pomerne časté ochorenie postihujúce oblasť lakťa až predlaktia z vonkajšej (radiálnej strany). Ochorenie vzniká preťažením svalov predlaktia zabezpečujúcich vystieranie prstov a zápästia hornej končatiny. 

Postihuje ľudí manuálne pracujúcich, ale aj ľudí, ktorí jednostranne a dlhodobo preťažujú vyššie spomenutú svalovú skupinu, napr. písanie na klávesnici, šoférovanie atď. Často pacienti nie sú si vedomí preťaženia hornej končatiny.