Subakromiálny impingement syndróm= narážanie ramenného kĺbu 

     Pri subakromiálnom impingement syndróme sa jedná o narážanie hlavice ramennej kosti (ďalej len RK) o jej striešku. Je to pomerne časté ochorenie, vyskytuje sa najmä  po 30. až 40. roku života, najčastejšie po nadmernej záťaži- práca s hornými končatinami nad hlavou. Môže sa však vyskytnúť aj v mladších vekových kategoriách niekedy aj na podklade pridružených ochorení a zmien tvaru anatomických štruktúr v oblasti RK. Medzi strieškou- fornixom RK, ktorú tvorí acromion a lig. coracoacromiale a hlavou ramennej kosti sa nachádza subakromiálna burza a manžeta rotátorov. Subakromiálna burza je vlastne vačok naplnený viskóznou tekutinou a zmirňuje trecie sily medzi kostnými výčnelkami, šľachami a väzmi (viď obr. 1). 

Obr. 1 Anatomické štruktúry RK 

    Manžeta rotátorov je súbor šliach ktoré sa upínajú na ramennú kosť v jej hornej časti a umožňujú dvíhanie a rotačné pohyby hornej končatiny. Narážanie po angl. Impingement vznikne na podklade zúženia, alebo zmeny tvaru priestoru medzi hlavicou ramennej kosti a jej strieškou. Naráženie spôsobí podráždenie subakromiálnej burzy jej naplnenie a bolestivosť. Dochádza taktiež dráždeniu a mechanické poškodzovaniu manžety rotátorov (ďalej RM), čo môže mať za následok až jej roztrhnutie a tým poruchu funkcie hornej končatiny- porucha abdukcie/ dvíhania hornej konačatiny, pacient si musí dopomôcť druhou rukou. Počas procesu mechanického dráždenia RM môže dôjsť k ukladaniu kalciových depozit do oblasti šľachy, čo lekár zistí na RTG snímke. Mechanizmus impingement syndrómu je znázornený na obr.2.

 Obr. 2 Mechanizmus impingement syndromu

    Pacient sa najčastejšie sťažuje na bolesti ramena najprv spojené so záťažou hornej končatiny, najmä pri jej dvíhaní nad horizontálu, následne sú bolesti aj kľudové a typické sú nočné bolesti pri ležaní na postihnutej strane. Bolesť môže vyžarovať smerom na rameno k lakťu, alebo dozadu k lopatke.

Pacient primárne absolvuje konzervatívnu liečbu, ktorá pozostáva z užívania nesteroidných antireumatík, aplikácie kortikoidov a anestetík do burzy, fyzikálnej liečby a rehabilitácie. Zlyhanie takejto liečby, časté relapsy ochorenia, alebo morfologické zmeny na MRI vyšetrení hlavne poškodenie RM sú indikáciou k operačnej liečbe. O operačnej liečbe bližšie v podsekcii - operácia, artroskopická subakromiálna dekompresia.

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok