Doliečenie a rehabilitačný plán

     Kontrola po prepustení nasleduje za 7-10 dní. Krytie operačných rán sa nesmie zamočiť a musí sa ponechať. Pri kontrole sa môžu odstrániť stehy.

    Rehebilitačný plán

    Po operácií má pacient operovanú hornú končatinu v kľudovej polohe v závese alebo fixácii, vhodné je aj chladenie operovaného ramena. Rehabilitácia začína na druhý deň po operácií. Pendulum sa môže cvičiť ihneď - je to kruživý pohyb operovanej hornej končatiny v tvare kužeľa, kde vrchol kužeľa je ramenný kĺb a kružnicu opisuje ruka.

    Samotný rehabilitačný program začína za 24- 48 hod. od operácie.

  • Zahrňuje pasívne a aktívne, na začiatku asistované cvičenia rozsahu pohybu vo všetkých rovinách.
  • Keď pacient dosiahne takmer plný pohybový rozsah v operovanom ramennom kĺbe a bude tolerovať aj záťaž končatiny, môžeme začať s posilňovacími cvičeniami operovanej končatiny. Zvyčajne je to možné v priebehu pár týždňov.

Kontrola u operatéra po skončení rehabilitácie, alebo pri komplikáciach.

Návrat k bežným aktivitám je možné očakávať za zhruba 6 týždňov, k plnej až športovej záťaži za 3 až 6 mesiacov.

Verzia pre tlač v PDF formáte- dl.dropbox.com/u/23019065/RHB%20subakromi%C3%A1lna%20dekompresia%20pdf.pdf