Operácia- artroskopická subakromiálna dekompresia

    Subakromiálna dekompresia= uvoľnenie a zväčšenie priestoru pod strieškou je možné previesť modernou artroskopickou metódou. Je to miniinvazívna metóda, pri ktorej cez tri 5mm rezy sa za pomoci špeciálnych artroskopických nástrojov dostaneme do RK, optika nám umožňuje prehliadnúť a vyšetriť celý RK, následne za pomoci artroskopických nástrojov sa ošetrí a zväčší subakromiálny priestor. Najprv sa odstráni zmenená a poškodená subakromiálna burza, v ďaľšom kroku sa zväčší priestor zúžením, zarovnaním a zahladením kostenej striešky (acromion) RK. Acromion často býva aj tvarovo zmenený najmä hákovitý typ výrazne prispieva k vzniku a progresii impingement syndrómu, obr. 1.

Obr. 1. Typ 1- plochý, typ 2- oblý, typ 3- hákovitý akromión

Ak je roztrhnutá aj manžeta rotátorov, je nutné ju zašiť.

Po subakromiálnej dekompresii pacient na druhý deň začne cvičiť s postihnutou hornou končatinou. 

V nižšie uvedených videách je názorná demonštrácia ako operácia prebieha.

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok