Dupuytrenová kontraktúra- Morbus Dupuytren

    Jedná sa o ochorenie postihujúce fibróznu- väzivovú dlaňovú anatomickú vrstvu tzv. aponeurózu (obr. č.1.). Jej úlohou je spevnenie dlane a zabezpečenie väčšej odolnosti štruktúr pod ňou ukrytých- šliach, nervov, ciev. Je to vlastne inzercia šľachy musculus palmaris longus.

   Obr. č.1

 Ochorenie popísal a navrhol operačné riešenie francúzky chirurg barón Guillaumme Dupuytren v r. 1833. Podľa jeho mena vzniklo pomenovanie pre toto ochorenie. V prevažnej väčšine postihuje mužov stredného a staršieho veku.

V dlani sa postupne začínajú vytvárať väzivové uzly a následne pruhy, ktorých skracovaním dochádza k ohýbaniu prstov dlaňovým smerom. Vzniká tak klasická deformita pre toto ochorenie a porušenie funkcie prstov, ktoré sa nedajú vystrieť a používať pri úchopovej funkcii ruky (obr.č.2.)

Obr.č.2

 Príčina ochorenia nie je zatiaľ vysvetlená, jedná sa pravdepodobne o kolagenózu dlane.

Liečba tohto ochorenia, keďže nie je známa príčina, je len operačná. Pacienti s týmto ochorením často prichádzajú až v neskorších štádiach a o to komplikovanejší a zložitejší je operačný zákrok.