Preskakujúci prst- digitus recellens/ pollex saltans

(tendovaginitis stenotisans)

 

    Patrí medzi relatívne časté ochorenia postihujúce základnú funkciu prstov- ohýbanie a vystieranie. Vyskytuje sa takmer vo všetkých vekových kategoriach, najčastejšie u manuálne pracujúcich ľudí, nie je však zriedkavé ani u malých detí niekedy aj ako vrodené ochorenie. Podkladom ochorenia je porušenie kĺzavého pohybu šľachy ohýbača- flexora prsta v jej obale (šľachovej pošve- vagina tendinae) najčastejšie pri jej zhrubnutí vplyvom opuchu šľachy- názorne viď videa. Opuch šľachy môže vzniknúť na podklade  mikrotrhlín pri jej mechanickom preťažení. Zmeny v oblasti šľachy môžu vzniknú aj pri systemových ochoreniach ako je reumatoidna artritída.

Predilekčným miestom vzniku zadrhávania šľachy je putko A1, viď obr.1.

Obr. č.1.

 

    Putko A1 je anatomická štruktúra ktorá predstavuje zhrubnutie obalu šľachy a pôsobí ako ochrana proti tetivovaniu šľachy pri ohnutí prsta. Mechanizmus tetivovania šľachy je zobrazený na obr.č. 2. Avšak ako je zobrazené na obrázku vzniká poškodením viacerých putiek.

Obr. č.2.

     Liečba tohto ochorenia je na začiatku konzervatívna. Užívajú sa lieky zo skupiny nesteroidných antireumatík (majú protizápalový účinok), pri pretrvávaní obtiaži sa injikuje k obalu šľachy roztok depotného kortikoidu, ktorého úlohou je zmenšenie opuchu šľachy a jej obalov. Ak ani táto liečba nepomôže je poslednou možnosťou efektívna operačná liečba.