Operačná liečba

    Operačná liečba pri preskakujúcom prste je efektívna. Operačný prístup je z dlaňovej strany v oblasti distálnej dlaňovej (najbližšej k prstom) ryhy. Rez má veľkosť zhruba 1-1,5 cm. Princípom operácie je discízia (prerezanie) putka A1 a tým uvoľnenie pohybu šľachy. Operácia sa najčastejšie robí u dospelých pacientov a starších detí len v lokálnej anestéze, to znamená, že pacient nie je uspávaný pri zákroku a napriek tomu je bezbolestne operovaný. Bližšie, názorne na obr. č.1.a videu.

Obr č.1. operácia u zhruba 1 ročného dieťaťa pre preskakujúci palec, na druhom obrázku už je uvoľnený obal šľachy s perleťovou bielou šľachou ohýbača palca ruky.

Po operácií je nutná okamžitá rehabilitácia- cvičenia postihnutého prsta spočivajúce v pravidelnom plnom ohýbaní a vystieraní prstov každú hodinu asi 10 minút. Je to prevencia vzniku zrastov šľachy a zachovania okamžitého efektu operácie. Ak sú nazačiatku bolesti pri cvičení pacient užíva analgetiká. Krytie rany si ponechá, nenamočí. Stehy sa extrahujú na zhruba 10. pooperačný deň.