Syndróm karpálneho tunela- syndroma canalis carpi

        Patrí medzi úžinové syndrómy postihujúce nervus medianus v zápästnom kanáli. Ten je anatomicky ohraničený zápästnými kostičkami a priečnym väzom zápästia- viď obr.č. 1. a 2. Kanálom prebiehajú šľachy ohýbačov prstov ruky a nervus medianus so senzitívnymi vetvami pre dlaňovú časť prvých troch a polovičku štvrtého prsta.

obr. č.1

obr. č.2.

    Príčinou ochorenia je útlak n. medianus, ktorý môže byť zapríčinený zhrubnutím priečneho väzu zápästia, alebo zúžením kanálu zmenou zápästných kostičiek, šliach a ich obalov. 

Útlak nervu vyvolá najprv jeho dráždenie čo sa prejavuje bolesťami a parestéziami (napr. mravenčením)  v inervačnej oblasti obr.č.1., následne dochádza až k zhoršeniu výživy nervu, čo sa prejavuje progresiou bolestí, najmä nočných a k zhoršeniu citlivosti prstov až vypadávaniu malých predmetov z rúk kvôli chybajúcim senzitívnym podnetom. Bolesti môžu vyžarovať na predlaktie až rameno.

    Okrem fyzikálneho vyšetrenia k diagnostike slúži EMG obr.č.3 (elektromyografia) vyšetrenie hornej končatiny a zobrazovacie vyšetrenia ak sú nutné. EMG vyšetrenie umožňuje aj diferenciálnu diagnostiku pri dráždení nervových koreňov v oblasti krčnej chrbtice.

Obr. č.3. EMG vyšetrenie

Na základe stanovenej diagnózy- potvrdenej EMG vyšetrením môžeme začať liečbu.

    Liečba závisí od stupňa postihnutia nervu a klinických potiaži pacienta. Konzervatívna liečba spočíva v aplikácii depotného kortikoidu do miesta postihnutia nervu, pri ľahších postihnutiach môže byť dostatočne účinná. 

Pokiaľ má pacient aj nočné bolesti s výrazným znížením vodivosti nervových vlákien (EMG) a ostatné vyššie popísané príznaky je nutná operačná liečba.

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok