Operačná liečba

    Operacia syndrómu karpalného tunelu je prevedená z dlaňového prístupu ruky. Lokálna anestéza je dostačujúca pre tento typ operácie, čím odpadá nutnosť predoperačných vyšetrení. Pozornosť je nutná u pacientov uživajúcich lieky meniace zrážanlivosť krvi. Operáciou sa uvoľní n.medianus prerezaním lig. transversum carpi- viď video.

    V pooperačnom období je nutná starostlivosť o operačnú ranu- kontrola lekárom, ponechať krytie, nenamočiť ho, analgetiká p.p. Používanie prstov je možné, ale ruku treba šetriť. Stehy sa extrahujú na 7.-10. pooperačný deň, nutnosť rehabilitácie- určí operatér.