Športová medicína

Je časť medicíny, ktorá sa zaoberá výskumom, diagnostikou, a preventívno-liečebnou činnosťou ochorení vzniknutých pri športovej aktivite.

    Ortopédia ako súčasť medicíny je odbor zaoberajúci sa muskuloskeletálnym aparátom a má preto jednu z najdôležitejších úloh pri liečbe ochorení vzniknutých pri športovej činnosti.

    V tejto sekcii, by som Vás chcel oboznámiť s najčastejšími zraneniami a ochoreniami vzniknutými pri športe a s možnosťami modernej liečby (hlavne minininvazívnej artroskopickej liečby, invazívnej chirurgickej liečby ako aj konzervatívnej liečby so zameraním sa na pohybovú aktivitu), ktorú Vám viem poskytnúť.

Najčastejšie zranenia pri športe

Medzi najčastejšie zranenia pri športe patria: 
  • potvrtnutia kĺbov najmä členkového, kolenného, zápästia, AC skĺbenia
  • poškodenie až roztrhnutie stabilizačných väzov- najmä členok, koleno (skrížený a postranné väzy), rameno (šľacha dlhej hlavy bicepsu, manžeta rotátorov), zápästie (väzy medzizápästných kostičiek)
  • poškodenie ostatných vnútrokĺbnych štruktúr- chrupaviek (trhliny, defekty), meniskov 
  • vykĺbenia kĺbov najmä ramenného kĺbu, AC skĺbenia, jabĺčka v kolennom kĺbe
  • pohmoždenie, roztrhnutie svalov najmä stehenných, lytkových, ramenných, roztrhnutie achilovej šľachy
  • zlomeniny končatín a kĺbov

V podstránkach Vás oboznámim s vybranými zraneniami a  s možnosťami ich liečby.