Luxatio patellae (vykĺbenie jabĺčka)

      V dnešnej dobe pokroku medicíny, jej snahy o čo najmenšiu invazivitu (zásah do ľudského tela), ale výborný efekt a v neposlednom rade aj kozmetický efekt operácie, predstavuje plastika závaesného aparátu pately (jabĺčka) vhodnú voľbu.

    Mám s touto operáciou dobré skúsenosti, prinavráti pacientov do bežného života až športovej záťaže. skúsenosti som zorúčil aj v príprave a úspešnej obhajobe mojej atestčnej práce v špecializačnej skúške z ortopédie.

Najčastejšie sa luxácia patelyvyskytuje v mladšej populácii, s priemerným vekom okolo 20 rokov. Čím je pacient mladší pri prvej luxácií o to je väčšia pravdepodobnosť recidívy. Riziko vzniku sekundárnej artrózy a instability FP skĺbenia (jablčkovo- stehnového) skĺbenia je rôznymi autormi odhadnuté až na 30%.

Liečbu tohoto ochorenia môžeme rozdeliť na konzervatívnu a operačnú. Pričom určujúcim pre daný typ liečby je :

  • rozsah poranenia mäkkých štruktúr kolena
  • prítomnosť osteochondrálnej fraktúry ("odštiepenia" z chrupavky), alebo závažného chondrálneho poškodenia
  • vek pacienta, nároky na pohybovú aktivitu u pacienta
  • prítomnosť iného zakladného ochorenia, ktoré s patelárnou instabilitou súvisí (napr. vrodená nedostatočnosť väziva)
  • prítomnosť dysplázie (zlého vyvinutia) jednotlivých štruktúr FP skĺbenia a ich vplyv na recidívu luxácii.

V nižšie uvedenom videu je zachytený úraz s vykĺbením pately aj s animáciou samotného mechanizmu tohto zranenia.

 

Niekoho to ani nebolí!

    Táto žena je príkladom jedinca s hypermobilným syndrómom, to je stav kedy pevnosť väziva je oslabená. Najčastejšie je to geneticky podmienené. Takýto typ pacienta nie je vhodný na operačnú liečbu. Samozrejme ukazovať priateľom ako si vie vykĺbiť jabĺčko nie je spávne, lebo si poškodzuje chrupavku.

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok