Plastika LCA (ligamentum cruciatum anterius)- operácia

    Pod týmto pojmom rozumieme nahradenie poškodeného a roztrhnutého predného skríženého väzu. Náhradu alebo štep môžeme odobrať od samotného pacienta (autoštep). Podľa toho odkiaľ štep odoberáme rozlišujeme BTB štep, čo znamená bone-tendon-bone graft= štep kosť-šľacha-kosť. Odoberá sa z prednej strany kolena, časť kosti tvorí blok z pately, ďalej stredná časť šľachy pately a nakoniec kostený blok z predného horného konca tíbie(holennej kosti). Druhý typ štepu sa odoberá zo šliach svalov zadnej skupiny stehna a je tvorený len šľachou. Na prvom videu vpravo je názorná animácia miesta odberu BTB štepu a jeho následné zavedenie a nahradenie poškodeného LCA.

Operačný postup

     Po odbere štepu nasleduje artroskopická príprava kĺbneho priestoru, odstránenie zvyškov roztrhnutého LCA a vytvorenie priestoru pre nový štep. Nasleduje zacielenie a navŕtanie tibialného (v hornej časti holennej kosti) a femorálneho kanálu (v dolnej časti stehennej kosti). Ich priemer je okolo 9 mm. Ďalej operácia pokračuje zavedením štepu do kanálov, s tým že vnútrokĺbnu časť štepu tvorí len samotná šľacha. Štep sa zavádza pod kontrolou artroskopickej kamery. Najprv sa zaistí femorálna časť štepu, pri použití metódy s Mitek RigidFix® sú to dva bioresorbovateľné piny, ktoré sa zavedú do otvorov predvŕtaných pod kontrolou cieliča (video č.2). Prechádzajú kolmo na ťah štepu a jeho stred, tým ho pevne fixujú vo femorálnom kanáli. V ďaľšom kroku sa v miernej flexii kolena a ťahu za štep zaisťuje štep v tibiálnom kanáli. Najčastejšie bioresorbovateľnou interferenčnou skrutkou. Operácia sa ukončuje artroskopickou kontrolou správneho uloženia štepu, jeho dostatočného napätia a zavedením Redonového drénu.

 Výhod použitia systému Mitek RigidFix®

Výhodou použitia systému Mitek RigidFix® a bioresorbovateľných materiálov je ich odskúšaná dobrá pevnosť počas fázy prihojovania a integrácie štepu. Odpadá nutnosť ďaľšej operácie na odstránenie fixačného materiálu, ako je tomu pri kovových skrutkách. Do budúcna v prípade poškodenia pri športovom úraze štepu je reoperácia v takomto teréne oveľa jednoduchšia.

 

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok