Cenník pre samoplatcov

ORTOPEDICKÉ VYŠETRENIE

Pozostávajúce z fyzikálneho vyšetrenia, zhodnotenia pomocných vyšetrení, stanovenie diagnózy a navrhnutie liečebného postupu


30 EUR


KONTROLNÉ ORTOPEDICKÉ VYŠETRENIE 

Pozostávajúce z fyzikalného vyšetrenia, zhodnotenia pomocných vyšetrení, zhodnotenia doterajšej liečby a navrhnutie ďaľšieho liečebného postupu


20 EUR


APLIKÁCIA INJEKČNEJ LIEČBY 

Aplikácia injekčnej liečby v rámci liečebného procesu, aplikácia intrartikulárnej injekcie, subkutánnej, intramuskulárnej, mesoterapie


5  EUR
 

SONO VYŠETRENIE 

SONO vyšetrenie detského bedrového kĺbu v rámci screeningu vrodených vád bedrových kĺbov.

SONO vyšetrenie pohybového aparátu.


10 EUR