Náš tím

MUDr. Vladimír Zahradník

ortopéd

Curriculum vitae

Vzdelanie: 1999- 2005 Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin

2010 atestácia v odbore ortopédia, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

2006 certifikovaný kurz USG detského bedrového kĺbu a detekcie vývinových porúch, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

2009 certifikovaný kurz USG pohybového aparátu, Doc. Luboš Hrazdíra, PhD., Brno

2010 certifikovaný kurz- Arthrex Knee and Shoulder Course, Arthrolab, Mníchov

Kariéra: 2005-2007 sekundárny lekár na ortopedickom oddelení, neskôr na traumatologicko-ortopedickom oddelení, FN Nitra

2007-2008 sekundárny lekár na traumatologicko-ortopedickom oddelení Hufeland Klinikum, Bad Langensalza,Nemecko

2008-2010 sekundárny lekár, traumatologicko-ortopedická klinika, FN Nitra

2010-2015 ortopéd, traumatologicko-ortopedická klinika, FN Nitra

2006-2010 Športový lekár, FC Nitra

2011- ortopedická ambulancia, Medicínske centrum- Poliklinika Procare, Nitra, Sereď(do 2015)

2015- ortopéd, ortopedické oddelenie, nemocnica Alexandera Wintera, Piešťany

Cudzie jazyky: Anglický- maturita, aktívne a pasívne

Nemecký- B2 certifikát, Goethe inštitút, aktívne aj pasívne


Ingrid Hupková

zdravotná sestra

Curriculum vitae

Vzdelanie: 1984-1988 Stredná zdravotná škola Nitra

2005 UKF Nitra- Špecializačné štúdium- Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie.

Kariéra: 1988-1997 FN Nitra ORL oddelenie

1999- 2001 FN Cyrila a Metoda, Antolská Bratislava Urologické oddelenie

2001- 2004 OSSR-VŮ 4405 Nitra, ambulancia praktického lekára

2004- 2013 Gynekologické centrum Nitra s.r.o. gynekologická ambulancia

2013- 2023 MC-Nitra s.r.o. ortopedická ambulancia